بیشتر-More

امروزه اهمیت انجام مطالعات و بررسی‌های ژئوتکنیکی و آزمایشات مصالح ساختمانی برای هر سازه‌ای یک اصل علمی و پذیرفته شده در مجامع بین‌المللی و کشورهای پیشرفته دنیا است. اساس طراحی ژئوتکنیکی و کنترل کیفی ساختمان هر سازه به اطلاعات ژئوتکنیکی و نوع سازه بستگی دارد و دستیابی به اطلاعات مذکور جز با بررسی‌های ژئوتکنیکی و تست های آزمایشگاهی امکان پذیر نیست.

انجام مطالعات ژئوتکنیکی و کنرل کیفیت مصالح ساختمانی برای تمام سازه‌ها ضرورت دارد و هر سازه‌ای برای حصول شرایط سلامت کامل در زمان ساخت و بهره‌برداری، نیاز دارد تا تست های آزمایشگاهی مصالح و مشخصات ژئوتکنیکی ساختگاه آن توسط کارشناس ژئوتکنیک یا مشاور ژئوتکنیک دارای صلاحیت و کارشناسان زمین شناسی و مقاومت مصالح، مشخص و تأیید شود. این امر از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری نموده و خطر جانی و مالی ناشی از ضعف عوامل شناسایی نشده ژئوتکنیکی و عدم اطلاع از کیفیت ساخت را به حداقل می‌رساند و نقش عمده‌ای در فرآیند مقاوم‌سازی ساختمان‌ها ایفا خواهد نمود.