ارتباط با ما- Contact Us

برای ارتباط با ما می توانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

واحدهای دبیرخانه و حسابداری: ۴۴۵۹۳۱۳۹ ۲۱ ۹۸+  فکس: ۴۴۵۹۳۱۳۹ ۲۱ ۹۸+

واحدهای فنی و قراردادها: ۴۴۵۰۷۱۵۹ ۲۱ ۹۸+

واحد آزمایشگاه و ژئوتکنیک: ۴۴۵۹۳۱۳۹ ۲۱ ۹۸+

ارتباط مستقیم با مدیرعامل: ۹۱۲۳۴۸۲۱۷۶ ۹۸+

ارتباط مستقیم با دکتری تخصص ژئوتکنیک: ۹۱۱۳۳۶۷۲۰۹ ۹۸+

و یا جهت عقد قرارداد و یا مشاوره حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید:

ایران- تهران- تهرانسر- بلوار گلها- بلوار یاس- خیابان نفت جنوبی- کوچه ۴۶ پلاک ۱۵ واحد ۲  کدپستی ۱۳۸۸۸۵۳۹۶۱

ایمیل شرکت: peyazma.k.s@gmail.com